رفتن به محتوای اصلی
x

مهندسی حمل و نقل

عکس حمل و نقل

نودانشجویان بزرگوار ورودی 99
ورود شما را به دانشکده مھندسی حمل ونقل دانشگاه صنعتی اصفھان تبریک می گویم. بسیار خوشحال ھستیم كه شما دانشجویان عزیز به جمع ما مي پیوندید. ضمنا متاسف ھستیم كه در این شرایط ویژه كرونایي از حضور شما در دانشگاه و دانشكده مھندسي حمل ونقل محروم ھستیم. امیدواریم كه ھرچه زودتر شرایط به حالت عادي برگشته و بتوانیم در دانشکده مھندسی حمل و نقل، خدمت شما عزیزان باشیم. 
دانشکده مھندسی حمل ونقل از دانشكده ھاي جوان دانشگاه صنعتي اصفھان بوده كه البته در طی چند سال فعالیت خود توانسته با کمک استادان، پژوھشگران و البته تلاش مجموعه دانشجویان خود، گام ھاي ارزشمند آموزشي و پژوھشي در سطح ملي و بین المللي بر دارد. من و ھمكارانم مطمئن ھستیم كه شما دانشجویان عزیز مي توانید در مدت تحصیل خود در این دانشگاه و دانشکده به درجه بالایي از رشد، بالندگی و اخلاقی نایل آیید و به فردی متعھد و مثمر براي جامعه با آینده اي درخشان تبدیل شوید. مجموعه دانشکده ھمیار شما بوده و از ھیچ تلاش و كوششي در این جھت دریغ نخواھند نمود.
خدا نگھدارتان

علی شاهنده نوک آبادی

هیات رئیسه, استاد, رئیس دانشکده
  • 031-33911400
شماره اتاق : 5

دروس کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل

پیوست اندازه
چارت دروس (44.33 کیلوبایت) 44.33 کیلوبایت
دروس ارائه شده در ترم اول سال تحصیلی 1400-1399 (91.98 کیلوبایت) 91.98 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی