رفتن به محتوای اصلی
x

dr

بسم الله الرحمن الرحیم

نودانشجويان عزيز؛

ورود شما را به خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی اصفهان، تبريك مي گوييم.

دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور و نیز در منطقه از موقعيت درخشان علمي آموزشي و پژوهشي برخوردار است.

تحت نظارت وف ایرانی