رفتن به محتوای اصلی
x

مهندسی معدن

عکس معدن

درحال بروز رسانی اطلاعات ...

مهدی نصیری سروی

هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار, رئیس دانشکده
  • 031-33915174

فیلم

دروس کارشناسی مهندسی معدن

پیوست اندازه
برنامه دروس (404.51 کیلوبایت) 404.51 کیلوبایت

دروس کارشناسی ارشد مهندسی معدن

پیوست اندازه
ارشد-استخراج معدن.pdf (262.57 کیلوبایت) 262.57 کیلوبایت
ارشد-اکتشاف معدن.pdf (275.96 کیلوبایت) 275.96 کیلوبایت
ارشد-اکتشاف نفت.pdf (375.77 کیلوبایت) 375.77 کیلوبایت
ارشد-فرآوری مواد معدنی.pdf (282.04 کیلوبایت) 282.04 کیلوبایت
ارشد-مکانیک سنگ.pdf (273.86 کیلوبایت) 273.86 کیلوبایت

دروس دکتری مهندسی معدن

پیوست اندازه
دکتری-استخراج مواد معدنی.pdf (267.37 کیلوبایت) 267.37 کیلوبایت
دکتری-اکتشاف مواد معدنی.pdf (266.74 کیلوبایت) 266.74 کیلوبایت
دکتری-فرآوری مواد معدنی.pdf (268.15 کیلوبایت) 268.15 کیلوبایت