رفتن به محتوای اصلی
x

طرح اعطای بورس دانش ویژه پنج درصد رتبه های برتر گروه آزمایشی ریاضی

طرح اعطای بورس دانش  ویژه پنج درصد رتبه های برتر گروه آزمایشی ریاضی که رشته های مورد حمایت این طرح را جهت ادامه تحصیل برگزینند

( رشته های مورد حمایت؛ آمار، ریاضیات و کاربردها، شیمی کاربردی، شیمی محض، علوم و مهندسی آب، علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي، فیزیک، مهندسي پليمر، مهندسي توليد و ژنتيك گياهي، مهندسي علوم دامي، مهندسي گياه پزشكي، مهندسي معدن، مهندسي موادومتالورژي، مهندسي نساجي، مهندسی نفت)

جهت اطلاع از جزئیات به لینک زیر مراجعه فرمائید.

 

فایل
پیوست اندازه
آیین نامه 7.02 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی